O-0722

Zdjęcie
O-0722
Symbol / nazwa O-0722
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 17.2 x 1.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis