O-0720

Zdjęcie
O-0720
Symbol / nazwa O-0720
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis