O-0709

Zdjęcie
O-0709
Symbol / nazwa O-0709
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 29 x 3.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis