O-0707

Zdjęcie
O-0707
Symbol / nazwa O-0707
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 56 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis