O-0706

Zdjęcie
O-0706
Symbol / nazwa O-0706
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 45 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis