O-0705

Zdjęcie
O-0705
Symbol / nazwa O-0705
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 53 x 5
Materiał SM-250
Typ O
Opis