O-0702

Zdjęcie
O-0702
Symbol / nazwa O-0702
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 35 x 4
Materiał NBR60A
Typ O
Opis