O-0701

Zdjęcie
O-0701
Symbol / nazwa O-0701
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 110 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis