O-0699

Zdjęcie
O-0699
Symbol / nazwa O-0699
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 60 x 4.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis