O-0698

Zdjęcie
O-0698
Symbol / nazwa O-0698
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 41 x 1
Materiał NBR70A
Typ O
Opis