O-0695

Zdjęcie
O-0695
Symbol / nazwa O-0695
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 150 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis