O-0688

Zdjęcie
O-0688
Symbol / nazwa O-0688
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 30 x 3.2
Materiał NBR80A
Typ O
Opis