O-0687

Zdjęcie
O-0687
Symbol / nazwa O-0687
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 22 x 2.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis