O-0685

Zdjęcie
O-0685
Symbol / nazwa O-0685
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 7.8 x 3.3
Materiał NBR60A
Typ O
Opis