O-0681

Zdjęcie
O-0681
Symbol / nazwa O-0681
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 140 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis