O-0676

Zdjęcie
O-0676
Symbol / nazwa O-0676
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 20 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis