O-0666

Zdjęcie
O-0666
Symbol / nazwa O-0666
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 120.25 x 3.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis