O-0665

Zdjęcie
O-0665
Symbol / nazwa O-0665
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 134.5 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis