O-0652

Zdjęcie
O-0652
Symbol / nazwa O-0652
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 85 x 5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis