O-0650

Zdjęcie
O-0650
Symbol / nazwa O-0650
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis