O-0649

Zdjęcie
O-0649
Symbol / nazwa O-0649
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 114.6 x 6.5
Materiał FPM75A
Typ O
Opis