O-0648

Zdjęcie
O-0648
Symbol / nazwa O-0648
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 133 x 8.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis