O-0647

Zdjęcie
O-0647
Symbol / nazwa O-0647
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 75 x 3
Materiał NBR77A
Typ O
Opis