O-0642

Zdjęcie
O-0642
Symbol / nazwa O-0642
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 87 x 3
Materiał NBR77A
Typ O
Opis