O-0638

Zdjęcie
O-0638
Symbol / nazwa O-0638
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 506.86 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis