O-0613

Zdjęcie
O-0613
Symbol / nazwa O-0613
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 49 x 1.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis