O-0606

Zdjęcie
O-0606
Symbol / nazwa O-0606
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 6.4 x 2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis