O-0598

Zdjęcie
O-0598
Symbol / nazwa O-0598
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 54.6 x 2.4
Materiał NBR80A
Typ O
Opis