O-0593

Zdjęcie
O-0593
Symbol / nazwa O-0593
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 350 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis