O-0592

Zdjęcie
O-0592
Symbol / nazwa O-0592
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 350 x 8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis