O-0587

Zdjęcie
O-0587
Symbol / nazwa O-0587
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 280 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis