O-0581

Zdjęcie
O-0581
Symbol / nazwa O-0581
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 264.5 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis