O-0571

Zdjęcie
O-0571
Symbol / nazwa O-0571
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 268 x 12.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis