O-0562

Zdjęcie
O-0562
Symbol / nazwa O-0562
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 192 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis