O-0557

Zdjęcie
O-0557
Symbol / nazwa O-0557
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 168 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis