O-0553

Zdjęcie
O-0553
Symbol / nazwa O-0553
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 178 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis