O-0552

Zdjęcie
O-0552
Symbol / nazwa O-0552
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 168 x 6
Materiał NBR70A
Typ O
Opis