O-0551

Zdjęcie
O-0551
Symbol / nazwa O-0551
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 164 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis