O-0546

Zdjęcie
O-0546
Symbol / nazwa O-0546
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 162 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis