O-0538

Zdjęcie
O-0538
Symbol / nazwa O-0538
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 158.12 x 5.33
Materiał NBR70A
Typ O
Opis