O-0535

Zdjęcie
O-0535
Symbol / nazwa O-0535
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 136.3 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis