O-0533

Zdjęcie
O-0533
Symbol / nazwa O-0533
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 140 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis