O-0529

Zdjęcie
O-0529
Symbol / nazwa O-0529
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 132 x 14
Materiał NBR70A
Typ O
Opis