O-0522

Zdjęcie
O-0522
Symbol / nazwa O-0522
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 118 x 4.2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis