O-0521

Zdjęcie
O-0521
Symbol / nazwa O-0521
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 115 x 5
Materiał NBR65A
Typ O
Opis