O-0518

Zdjęcie
O-0518
Symbol / nazwa O-0518
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 113 x 3.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis