O-0517

Zdjęcie
O-0517
Symbol / nazwa O-0517
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 112 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis