O-0513

Zdjęcie
O-0513
Symbol / nazwa O-0513
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 101 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis