O-0512

Zdjęcie
O-0512
Symbol / nazwa O-0512
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 101.27 x 2.4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis