O-0507

Zdjęcie
O-0507
Symbol / nazwa O-0507
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 94.85 x 3.53
Materiał NBR70A
Typ O
Opis